Aj naša škola na celoslovenskom finále KODU KUP 2015

 

Spoločnosť Microsoft spolu so Základnou školou R. Dilonga v Trstenej vyhlásili v školskom roku 2014/ 2015 prvý ročník súťaže v programovaní žiakov Kodu Cup 2015. Keďže o špecializovaný program Kodu Game Lab prejavili veľký záujem aj žiaci našej základnej školy , prihlásili sme sa do súťaže. Programovaniu v Kodu Game sme sa venovali na krúžku „Malí technici“. Jednoduchý programovací jazyk žiakov zaujal a už na prvých hodinách sa začali črtať základy počítačových hier. Prvé miesto školskom kole v I. kategórii získala hra Michala Kuboša zo 4. triedy a zároveň možnosť reprezentovať našu školu na celoslovenskom finále v Bratislave v priestoroch budovy Microsoftu.

Veľké finále sa uskutočnilo 29.1. 2015. Finalisti zo 17 slovenských základných škôl sa na začiatku navzájom zoznámili a hlavná organizátorka súťaže Paula Okániková ich rozdelila do 6 skupín. Každá skupina dostala presné pokyny, na základne ktorých museli spoločne vymyslieť a naprogramovať počítačovú hru. Úloha to nebola jednoduchá. Päť až šesť členov skupiny sa muselo najskôr dohodnúť na téme hry a rozdeliť si úlohy. Žiaci si navzájom vymieňali skúsenosti, radili sa a striedali sa v programovaní pri počítači. Keď boli práce hotové, deti si mohli oddýchnuť a pozrieť si všetky priestory v budove Microsoft-u. Po krátkej porade porota udelila šiestim počítačovým hrám cenu za dizajn hry, náročnosť programovacích krokov, skupinovú spoluprácu, jednoduchosť a prehľadnosť hry. Na záver Paula Okániková vyhlásila absolútnych víťazov finále Kodu Cup 2014/ 2015. Pekné ceny si odniesli prví traja finalisti v každej súťažnej kategórií.

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Reklamy

Leave a comment »

Ocenenie ministerstva školstva vedy a výskumu

Deti bojujú proti rasovým predsudkom

Ďalšie úspechy, tentokrát s filmom s rómskou tematikou Každý sme iní.

This slideshow requires JavaScript.

Ďalšie úspechy, tentokrát s filmom s rómskou tematikou Každý sme iní. S tromi soškami Oskarov, z toho jedným absolútnym, sa vrátili naši filmári Základnej školy Rudolfa Dilonga z celoslovenskej filmárskej súťaže Slovenský detský Oskar. Súťaž vyvrcholila v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Celkovo 109 príspevkov v deviatich kategóriách a dvoch vekových skupinách hodnotila päťčlenná porota v zložení Patrik Pašš, garant Ateliéru strihovej skladby VŠMU, Anton Szomolányi, dekan Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, Zora Hudíková, vedúca Ústavu mediálnej tvorby Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy a moderátorka hlavnej spravodajskej relácie televízie Joj Adriana Kmotríková. Porote predsedala Petra Kolevská, herečka, moderátorka, scenáristka a televízna producentka.

Tri sošky, štyri ocenenia 

Film Každý sme iní, ale všetci sme si rovní dostal špeciálnu cenu poroty za réžiu, prvú cenu za krátky hraný film a porota k tomu pridala ešte cenu za pedagogickú činnosť pre Petra Palla a Luciu Kortmanovú.

Špeciálnu cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR odovzdal osobne Dušan Čaplovič kolektívu mladých autorov zo ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej za krátky hraný film Každý je iný a všetci sme si rovní.

“Udelil som ju za skutočne nadčasovú reflexiu autorov, ktorá sa netýka len Slovenska, ale týka sa celej našej planéty. Ak sa budeme takto správať jeden k druhému, tak táto planéta má nádej na prežitie,” uviedol pre TASR Dušan Čaplovič

„Toľko ocenení sme nečakali,“ hovorí Lucia Kortmanová. „Najviac nás potešila verejná pochvala od ministra školstva a jeho slová, že sme si cenu, vzhľadom na naše aktivity, zaslúžili.“

Jedna soška Oskara skončila v Základnej škole Dlhá nad Oravou, kde v súčasnosti Lucia Kortmanová učí.

Nechceme predsudky

Päťminútový hraný dokument Každý sme iní má poukázať na rovnocennosť medzi ľuďmi, na to, že hoci sme odlišní, navzájom sme si rovní. „Na Orave žije málo Rómov, ale ľudia voči nim majú predsudky,“ hovorí Peter Pallo. „Nežijeme s nimi, sú ďaleko, máme len informácie sprostredkované cez televíziu. Preto si deti vybrali túto tému, aby videli, ako naozaj žijú.“ Film začína roztržkou bielych detí s rómskym. Odsudzujú ho, nechcú ho medzi seba prijať. Mladý Róm však berie biele dieťa a oboznamuje ho s rómskym životom. Filmársky štáb najskôr navštívi múzeum rómskej kultúry v Martine. „Tam sa deti oboznámili s históriou, dozvedeli sa o rómskych návykoch.“ Cesta filmárov pokračuje v rómskej osade pri Spišskej Novej Vsi. „Privítali nás milí a srdeční ľudia, inteligentní s obrovským talentom na hudbu.“ Deti v tejto časti poukazujú na rómsky spôsob života a upozorňujú, že hoci je iný, odzrkadľuje rómsku kultúr, ktorú treba ho prijať.

Tento film v rámci celosvetovej súťaže KWN získal v rebríčku spomedzi viac ako 1200 filmov sveta 11. miesto.

fotoalbum

Leave a comment »

Slovenskí učitelia reprezentovali Slovensko na Globálnom fóre celosvetovej iniciatívy Partneri vo vzdelávaní

DSCN2791 

V rámci iniciatívy Partneri vo vzdelávaní spoločnosť Microsoft organizuje po celom svete desiatky podujatí, ktoré sú miestom pre výmenu skúseností inovatívnych učiteľov. Ich vyvrcholením bolo celosvetové stretnutie Microsoft Partners in Learning Global Forum, ktoré sa tento rok konalo v dňoch 28. novembra – 1. decembra v Prahe. Zúčastnilo sa ho viac ako 500 najinovatívnejších pedagógov a zástupcov štátnej správy z 80  krajín z celého sveta. Medzi účastníkmi boli aj slovenskí učitelia Peter Pallo a Lucia Kortmanová.

Podpora a rozvoj vzdelávania sú jednou z hlavných priorít spoločnosti Microsoft. Globálne fórum iniciatívy Partneri vo vzdelávaní sústreďuje na jednom mieste tie najlepšie projekty a myšlienky inovatívnych učiteľov z celého sveta. Tento rok sa ho v Prahe, pod mottom Na vašich nápadoch záleží, zúčastnilo viac ako 500 pedagógov z 80 krajín. Počas niekoľkodňového stretnutia prezentovali svoje projekty a zároveň obohatili svoje vedomosti o ďalšie inovatívne myšlienky a zdieľali svoje nápady na pracovných workshopoch.

Účastníci svetového podujatia boli vybraní z celkového počtu viac ako 250 000 učiteľov, ktorí odprezentovali svoje idey v rámci stretnutí na regionálnej úrovni. Z ich projektov bolo vybraných  finálnych 18, ktoré získali ocenenie Innovative Educator Awards.

„Je skvelé, že sa aj naši učitelia môžu zúčastňovať takýchto kvalitných podujatí, ktoré sú plné nadšených a šikovných ľudí a skvelých nápadov, ako zmeniť naše tradičné školy na miesta, ktoré budú mať naši študenti radi. Na miesta, kde ich učiteľ nebude len zdrojom vedomostí a informácií, ale bude ich mentorom, ktorý ich naučí tieto informácie spracovať, vyhodnocovať a využiť v prospech svoj ako aj celej komunity,“ povedala manažérka lokálneho slovenského programu Partneri vo vzdelávaní Paula Kozubíková Okániková. 

Medzinárodná porota pozostávajúca z odborníkov z oblasti školstva  hodnotila projekty účastníkov z hľadiska viacerých kritérií. Pedagógovia predviedli svoju inovatívnu učiteľskú prax prostredníctvom virtuálnej prehliadky triedy a praktickou ukážkou projektového vyučovania. Absolvovali súťažné rozhovory s porotcami, kde učitelia popisovali priebeh ich inovatívneho prístupu k študentom, ktorým zároveň riešia dôležité  kompetencie 21. storočia ako je napríklad spolupráca, kritické myslenie a sociálna zodpovednosť  s využitím efektívnych a pútavých technologických nástrojov.

Slovensko na svetovom fóre reprezentovali učitelia Lucia Kortmanová zo Základnej školy v Dlhej nad Oravou a Peter Pallo zo základnej školy R. Dilonga v Trstenej s projektom Používaj, ale neznič, ktorého cieľom je povzbudiť ekologické zmýšľanie žiakov. Tí, v rámci projektu analyzovali život na zemi v minulosti a teraz.

Lucia Kortmanová zo Základnej školy v Dlhej nad Oravou: „Mala som po prvý krát možnosť zúčastniť sa takéhoto celosvetového podujatia pre učiteľov a som nadšená. Získala som množstvo podnetov pre moju prácu v triede a pozitívnu energiu od ostatných kolegov zo sveta, z ktorej budem ešte dlho čerpať. Je dobré vidieť, že aj ostatní učitelia bojujú s rôznymi prekážkami v budovaní moderného vzdelávania pre našich žiakov. Inšpirovali sme sa navzájom ako tieto prekážky prekonávať a nestrácať entuziazmus pre naše povolanie.“

Sprievodným podujatím fóra bolo aj prvé osobné pracovné stretnutie riaditeľov a manažérov inovatívnych škôl, ktoré spoločnosť Microsoft pre tento rok vybrala do špeciálneho globálneho programu Innovative Schools Program. Bezplatný prístup ku najlepším svetovým odborníkom pre oblasť školstva a možnosť získať cenné poznatky pre ďalší rozvoj a napredovanie získa 60 tzv. „Pathfinder“ škôl. Do programu sa pre tento rok úspešne dostalo aj Súkromné bilingválne gymnázium zo Spišskej Teplice.

V rámci fóra spoločnosť Microsoft navyše oznámila predĺženie jej záväzku investovať do programu Partneri vo vzdelávaní.  Počas najbližších 5 rokov plánuje program podporiť sumou  250 miliónov dolárov. Za 15 rokov táto suma tak bude predstavovať viac ako 750 miliónov dolárov.

Iniciatíva Partneri vo vzdelávaní

Iniciatíva Partneri vo vzdelávaní vznikla takmer pred 10 rokmi, keď vtedajší najvyšší riaditeľ spoločnosti Bill Gates vyhlásil oficiálnu podporu rozvoja vzdelávania so špeciálnym zameraním na efektívne zavádzanie digitálnych technológií do škôl. Partneri vo vzdelávaní od svojho vzniku vyškolil už viac ako 4 milióny učiteľov a študentov v 114 krajinách sveta. Významnou súčasťou programu je aj jedna z najväčších svetových profesionálnych sietí pre učiteľov, ktorá spája milióny pedagógov a riaditeľov škôl po celom svete v spoločenstve zameranom na profesijný rozvoj. Program je súčasťou globálneho projektu Youthspark, ktorý zastrešuje desiatky aktivít spoločnosti zameraných vytváranie príležitostí pre mladých ľudí po celom svete.

fotoalbum

Leave a comment »

Opäť sme uspeli v slovenskom kole KWN

Už po druhý krát sa náš päťčlenný videotím pod vedením pána učiteľa Petra Palla a mňa 🙂 zapojil do národného kola Kid Witness News 2012. Súťaž Kid Witness News (ďalej len KWN) je medzinárodný program spoločnosti Panasonic, ktorý má povzbudiť žiakov základných škôl k rozvíjaniu tvorivých a organizačných aktivít prostredníctvom používania moderných video technológií. Z veľkého množstva rôznorodých tém sme si po spoločnej diskusii (učitelia so žiakmi) vybrali tému „Komunikácia“. Snahou žiakov bolo zachytiť rôznorodosť kultúr a vzájomné rešpektovanie jednotlivých kultúrnych rozdielov. Žiaci sa bližšie oboznámili s rómskou kultúrou (históriou, zvykmi, tradíciami), čo im umožnilo lepšie pochopiť správanie a postoje rómskych žiakov a rovesníkov. Úlohou filmu je ukázať okoliu, v čom sme si podobní a v čom odlišní, prelomiť bariéru z narastajúcej nedôvery voči Rómom a hľadať vzájomne prospešné formy spolužitia. Tento rok vybrala odborná komisia spomedzi množstva prihlásených videotímov len päť a tím Malých reportérov z Trstenej bol medzi nimi. 16. 3. 2012 sa videotímy zo ZŠ Rudolfa Dilonga z Trstenej, Gymnázia Angely Merici z Trnavy, zo ZŠ Vyhne, ZŠ Vendelína Javorku zo Žiliny a zo ZŠ Krosnianska z Košíc stretli na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Bratislave. Po premietnutí jednotlivých päťminútových filmov oznámil predseda poroty Pavol Barabáš výsledky. Náš film dostal ocenenie za najlepšiu kameru a taktiež najdôležitejšie ocenenie a to absolútne prvenstvo v národnom kole a postup na európske kolo.

This slideshow requires JavaScript.

2 komentáre »

Innovative Education Forum Lisabon 2012

This slideshow requires JavaScript.

Od decembra 2010 do novembra 2011 prebiehal na portáli http://www.modernyucitel.net 6. ročník Veľkej súťaže portálu Moderný učiteľ o najlepšie projektové vyučovanie. Trojčlenné komisie zložené z odborníkov v pedagogickej oblasti vybrali v každej z piatich kategórií tri najlepšie práce učiteľov materských, základných, stredných a špeciálnych škôl. Najlepšie práce slovenských učiteľov (Mária Grafová, Katarína Poláčiková, Peter Pallo, Lucia Kortmanová, Gabriela Strýčková) postúpili do európskeho kola, ktoré sa uskutočnilo od 19. – 22.3. 2012 v Lisabone. Učitelia (a teda aj ja :)) prezentovali svoje projekty nielen porotcom z rôznych krajín sveta, ale aj ostatným zúčastneným pedagógom a odborníkom. Organizátori konferencie Innovative Education forum Lisabon 2012 pripravili pre európskych učiteľov mnoho zaujímavých prednášok a diskusií, ktorých hlavnou myšlienkou bolo zlepšovať vzdelávanie a učenie pomocou moderného využívania informácií a informačno-komunikačných technológií a najnovších netradičných metód vo vyučovaní. Okrem odborných prednášok sme absolvovali aj prehliadku najkrajších a najzaujímavejších častí starého aj nového mesta Lisabon a oceanárium. Na záver konferencie sa 28 porotcov z celého sveta a všetci zúčastnení stretli na slávnostnom odovzdávaní cien. Veľkým úspechom nášho slovenského tímu bolo ocenenie Petra Palla a mňa za projekt Nenič, ale zachovaj. Tento ekologický projekt ukazuje akú ekologickú stopu zanechávali za sebou naši predkovia a akú my dnes. Žiaci spolu s odborníkmi a rovesníkmi z iných krajín Európy hľadali riešenia ako chrániť našu Zem a výsledky svojho snaženia zhrnuli do ekologického odkazu v podobe ekofilmu: Používaj, ale neznič. Tento projekt ocenili porotcovia ako tretí najlepší projekt v kategórií „Extend Learning Beyond the Classroom“, čo pre Petra Palla a mňa znamená možnosť reprezentovať Slovensko na celosvetovom finále v Aténach.

Leave a comment »

Lesy – naše pľúca alebo Stratení v budúcnosti

Spolu s tretiakmi , ktorých som nachvilôčku učila sme prežili zaujímavé tri dni v škole. Učili sme sa o našich lesoch naozaj veľmi neobyčajným spôsobom. Dostali sme sa do budúcnosti a ak sme sa chceli vrátiť späť domov, museli sme splniť niekoľko úloh. Deťom som čítala príbeh, v ktorom vystupovali priamo oni. Keď všetci žiaci prešli cez čarovné zrkadlo ocitli sa v budúcnosti. Keď sa však chceli vrátiť späť zistili, že ich zrkadlo sa rozbilo. Po niekoľkých útrapách sa dostali k múdremu starcovi z budúcnosti a ten im povedal, že keď ukážu svoju múdrosť povie im, kde nájdu nové zrkadlo, ktoré ich privedie späť k svojim rodičom. Tento príbeh deti tak zaujal a motivoval, že pracovali tri dni na úlohách veľmi aktívne a s nasadením, len aby sa čo najrýchlejšie dozvedeli ako to s nimi dopadlo. Spojila som učivo všetkých predmetov: vybrané slová po R, násobilku, učivo o lesoch z vlastivedy, angličtinu aj hudobnú. Žiaci pracovali samostatne, vo dvojiciach, skupinách, ale aj všetci spolu. Najviac sme sa asi bavili pri tvorbe reklamy na strom. Najskôr sa deti smiali pri vymýšľaní a potom všetci spolu pri prezentácií jednotlivých reklamných spotov. Deti sa tak zapracovali do tvorby, že zabudli aj na prestávku. Najkrajšou úlohou bola spoločná práca. Deťom z búdúcnosti sme pomohli vysadiť nový, zelený a voňavý les. Za každú splnenú úlohu z matematiky, slovenčiny, angličtiny, ale aj za dobrovoľné domáce úlohy získali tretiaci strom, krík, ale aj hríb, maliny alebo čučoriedky, ktoré vlepili do makety lesa. Táto úloha bola zároveň aj posledná a po jej splnení prekročili tretiaci čarovné zrkadlo a dostali sa naspäť domov do prítomnosti.

This slideshow requires JavaScript.

fotoalbum

Leave a comment »

Na dva týždne opäť učííím :)

Trošku som si odbehla z materskej dovolenky opäť medzi deti do školy. Zastupujem pani učiteľku u tretiakov na ZŠ v Nižnej. Je to veľmi milé a príjemné spestrenie mamičkovských povinností. Vychutnávam si to učenie naplno a snažím sa, aby to bol zážitok aj pre deti, ktoré som si na dva týždne adoptovala :).

2 komentáre »